• Akademia wzorowej edukacji

    •  
      
      
      
      
           Projekt pn. "Akademia wzorowej edukacji"


     Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu
     Partner: Gmina Miasto Elbląg
     Okres realizacji: 02.01.2021 - 30.09.2023


     Wartość projektu: 5 783 368,04 zł
     Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł
     Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł


     Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:
     Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
     Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
     Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu


     W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

     Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową.

     Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu.

     W projekt zostanie zaangażowanych 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe.

     Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. "Akademia dla rodziców" - ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju.

     W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie. Pliki dotyczące projektu "Akademia wzorowej edukacji":
     Regulamin rekrutacji
     Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciel
     Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy dla rodzic
     Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy dla uczeń
     Załącznik 2 - Protokół z rekrutacji
     Załącznik 3 - Lista rankingowa
     Załącznik 4 - Lista rezerwowa
     Załącznik 5 - Wykaz uczestników projektu
     Załącznik 6 - Deklaracja uczestników w projekcie
     Załącznik 7 - Oświadczenie uczestnika projektu