• Historia szkoły

    • Szkoło, szkoło,
     gdy cię wspominam,
     oczy mam pełne łez...

     /J. Tuwim/


      

     Dnia 3 września 1962 roku, dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego została oddana do użytku szkolnego Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bohaterów Westerplatte ufundowana przez społeczeństwo elbląskie w roku 1962. Pierwsza Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Elblągu - oto pierwszy zapis z kroniki szkoły z tamtego okresu. Na kolejnej stronie możemy przeczytać m.in. o tym, że już następnego dnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem inspektora szkolnego - ob. Alfonsa Andrzejewskiego i zastępcy przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu ob. Jana Nowickiego. W dniu tym uczniów szkoły powitał personel szkoły w składzie:


     Kierownik szkoły

     • Damazy Sulkowski

     Z-ca kierownika

     • Stanisława Kudrycka

     Grono nauczycielskie:

     • Janina Bojanowska
     • Kazimierz Czapla
     • Pelagia Czarnocka
     • Wiesława Gluza
     • Krystyna Głowacka
     • Władysława Gugała
     • Eugenia Jaruszewska
     • Regina Klein
     • Katarzyna Kowalska
     • Krystyna Komorowska
     • Helena Koszper
     • Zofia Kras
     • Maria Kraj
     • Danuta Leśniewska
     • Urszula Miszke
     • Halina Pietrzak
     • Janina Pląskowska
     • Stefania Rompe
     • Irena Sak
     • Nadzieja Sech
     • Zenobia Siemianowska
     • Janina Szkwarkowska
     • Maria Szwedowska
     • Leokadia Tomaszewska
     • Maria Waniewska
     • Janina Wasiukiewicz
     • Zofia Mirosz-Welka
     • Józef Wróblewski
     • Róża Zakrzewska
     • Wiesława Zięba


     Bibliotekarz:

     • Leokadia Tomaszewska

     Sekretarz-księgowa:

     • Wanda Kawko

     Kier. świetlicy:

     • Alicja Zielińska

     Wychowawczynie świetlicy:

     • Anna Wojcinowicz
     • Ewa Żugaj

     Woźna:

     • Helena Milczarek

     Sprzątaczki:

     • Helena Fiedorowicz
     • Nadzieja Kamińska
     • Antonina Katlewska
     • Maria Łapacińska
     • Irena Przasnyska
     • Kazimiera Rejmak

      

     A oto co napisał o szkole Głos Elbląga, w wydaniu z piątku 14 września 1962 roku: Uroczyste otwarcie szkoły Tysiąclecia. W dniu dzisiejszym tj. 14 bm. o godz. 10, odbedzie się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i otwarcie wybudowanej ze składek społeczeństwa miasta pierwszej szkoły Tysiąclecia im. Bohaterów Westerplatte, mieszczącej się przy ul. Uroczej. Po przemówieniach okolicznościowych i odsłonięciu tablicy pamiątkowej, mieszkańcy Elbląga będą mogli zwiedzić pierwszą szkołę - pomnik Tysiąclecia. W imieniu Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu i Społecznego Komitetu Budowy Szkół Tysiąclecia na uroczystość zapraszamy mieszkańców Elbląga. (p)
     Tak nabrało pędu koło historii Szkoły Podstawowej nr w Elblągu, które toczy się po dziś dzień...