• Egzamin ósmoklasisty

    • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021r.
       

     Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

     Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

      

     TERMINY:

     Daty egzaminów w terminie głównym zaplanowano następująco:

     • 24 maja 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
     • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
     • 26 maja 2022 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.
      

     Ósmoklasiści podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2022 r.

      

     INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:
      
     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/