• Egzamin ósmoklasisty

    • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024r.
       

     Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

     Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

      

     TERMINY:

     Daty egzaminów w terminie głównym zaplanowano następująco:

     • 14 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
     • 15 maja 2024 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
     • 16 maja 2024 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

      

     INFORMACJE O SPOSOBIE ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:
      
     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/