• Kadra Pedagogiczna

    •  

     Nauczyciele rozbudzają pasje uczniów, motywują do nauki, odkrywają i rozwijają ich talenty. Bez zaangażowanych i twórczych nauczycieli - pasjonatów, którzy wykorzystują różnorodne możliwości wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem prowadzonych zajęć nie ma atrakcyjnej i pobudzającej uczniów do rozwoju szkoły.

      

     NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W NASZEJ SZKOLE:

     Edukacja wczesnoszkolna:

     • Marta Sławińska
     • Ewa Sasin
     • Maria Jeżowska
     • Magdalena Kowalewska
     • Monika Komoń
     • Anna Owczarek
     • Emilia Marzec
     • Alicja Rudnicka
     • Małgorzata Matuszak
     • Ewelina Żmuda
     • Krystyna Niedziela


     Język polski:

     • Bogusława Olszewska
     • Aleksandra Rańcia
     • Aldona Stachowiak - Piwowarczyk
     • Justyna Wnorowska - Rysik


     Język angielski:

     • Iwona Pfeiffer
     • Monika Weiert
     • Magdalena Hoppe
     • Izabela Pełczyńska
     • Marcin Deoniziak


     Język niemiecki:

     • Witowska Katarzyna
     • Urszula Kołtek


     Matematyka:

     • Joanna Klimczyk- Siwakowska
     • Anna Czerlonek
     • Joanna Maciejko
     • Mirela Maliszewska
     • Tatiana Jędrzejewska


     Historia:

     • Katarzyna Witowska
     • Małgorzata Osiński


     Edukacja dla bezpieczeństwa:

     • Dominik Sobczak


     Doradztwo zawodowe:

     • Anna Fall
     • Grażyna Hejnowicz - Zabłocka


     Przyroda:

     • Katarzyna Koronowska


     Geografia:

     • Joanna Baranowska - z dodatkowym nauczaniem geografii w języku angielskim


     Informatyka:

     • Ewelina Bagdziun
     • Ewelina Żmuda
     • Maria Jeżowska
     • Beata Świątkowska
     • Magdalena Hoppe - z dodatkowym nauczaniem informatyki w języku angielskim


     Fizyka:

     • Edyta Pietroń


     Biologia:

     • Dorota Wiśniewska
     • Katarzyna Koronowska


     Chemia:

     • Dorota Wiśniewska
     • Anna Czerlonek


     Muzyka:

     • Marta Krause


     Plastyka/Technika:

     • Aleksandra Nowik
     • Grażyna Hejnowicz - Zabłocka


     Wychowanie fizyczne:

     • Aleksandra Przeor - Mirzałek
     • Piotr Zając
     • Dominik Sobczak
     • Sylwia Maruszczak - Mościcka
     • Małgorzata Malandy


     Gimnastyka korekcyjna:

     • Emilia Marzec
     • Monika Komoń


     Religia:

     • Marta Wasiukiewicz
     • Katarzyna Mazurkiewicz
     • o. Piotr Mazur


     Wychowanie do życia w rodzinie:

     • Katarzyna Koronowska
     • Beata Świątkowska


     Biblioteka:

     • Edyta Kowalska
     • Beata Świątkowska
     • Justyna Wnorowska- Rysik


     Świetlica:

     • Violetta Wąsowicz - kierownik świetlicy
     • Izabela Jędrzejewicz
     • Beata Bohdan
     • Anna Fall
     • Mateusz Paradowski
     • Małgorzata Derda
     • Karolina Szpinek
     • Anna Zielińska


     Pedagog/Psycholog:

     • Aleksandra Nowik (pedagog)
     • Katarzyna Siwiecka (psycholog)


     Logopeda:

     • Anna Polkowska


     Administracja:

     • Marzena Pokorowska - kierownik gospodarczy
     • Katarzyna Cyckowska - sekretarz szkoły
     • Maria Mechlińska - intendent/referent ds. administracyjnych