• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

    • DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

     Rodzaj zadania - Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych

     Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 12000 zł

     Wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego w zł[1] - 3000 zł

     Całkowity koszt realizacji zadania w zł (2+3) - 15000 zł