• Stołówka szkolna

    • OBIADY SZKOLNE
      

     OGŁOSZENIE

     Wpłaty dokonuje się do 10 każdego miesiąca ( proszę pamiętać, że 10-ty to data zaksięgowania opłaty na koncie szkoły)

     WPŁATY TYLKO PRZELEWEM
     Nr. Konta 75 1020 1752 0000 0102 0231 2692 

     (Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.)

     Karta żywienia dziecka w stołówce szkolnej --> pobierz

     Kartę żywienia należy złożyć u intendentki do 02.09.2022r.

     WPŁATY TYLKO PRZELEWEM !!!
     Proszę o pilnowanie terminu wpłat
     Nr Konta 75 1020 1752 0000 0102 0231 2692
     W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

     Zgłoszenie dziecka na obiady odbywa się przez wypełnienie właściwego wniosku i złożenie go u intendentki lub w sekretariacie szkoły.  

     Wnioski złożone w danym roku szkolnym są aktualne do czerwca, chyba że wcześniej rodzic złoży pisemną rezygnację, zgodnie z informacjami zawartymi i zatwierdzonymi we wniosku.

     Rodzice dzieci, które mają mieć zapewnione żywienie przez MOPS powinni zawiadomić w pierwszej kolejności Szkołę o złożeniu wniosku do MOPS!!!